T-Mobile iTech

T-Mobile – iTech

Interne digitale nieuwsbrief gebaseerd op een aangeleverd ontwerpvoorstel en bestaande huisstijl.
In opdracht van ZB Communicatie
2009-2010